I. Konkurs „Przyjaciel rodziny”

Celem konkursu jest wyróżnienie osób zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Do takich inicjatyw można zaliczyć przedsięwzięcia adresowane do konkretnych rodzin zamieszkujących w społecznościach lokalnych, jak i do rodziny jako instytucji.

VI edycja – 2022 rok

Laureat Nazwa prowadzonych działań
na rzecz rodziny
Wnioskodawca
Barbara Terlecka-Kubicius Działania wspierające na rzecz rodzin Powiat Gliwicki
Marta Szewczyk-Pindyk Marta – dla dzieci, dla rodziny, dla miasta Miasto Racibórz
Kornelia Galwas Zawodowa Rodzina Zastępcza Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
w Gliwicach
Bożena Depta Otwartość, bliskość kluczem do przezwyciężenia zależności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie
Anna Krzysteczko Promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku rodziny, jej roli i znaczenia w lokalnej społeczności Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022”

Regulamin konkursu „Przyjaciel Rodziny 2022”

V edycja – 2021 rok

Laureat Nazwa prowadzonych działań
na rzecz rodziny
Wnioskodawca
Mariola Łukowiec Grupa samopomocowa dla osób współuzależnionych „A teraz ja” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu
Jolanta Grabowska-Markowska Wsparcie i opieka nad rodziną chorych na chorobę nowotworową w okresie terminalnym oraz wsparcie rodziny po śmierci chorego – działania nakierowane na rodziny, dzieci i dorosłych Urząd Miasta w Katowicach
Edyta Korzec Rodzinny Dom Dziecka Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach
Izabela Pudełek Pani Iza Pudełek – Bezpieczna Przystań Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
Piotr Olszowski Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Nasze Mysłowice

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Przyjaciel Rodziny 2021”

Regulamin konkursu „Przyjaciel Rodziny 2021”

IV edycja – 2020 rok

Laureat Nazwa prowadzonych działań
na rzecz rodziny
Wnioskodawca
Sebastian Imiołczyk Mamy syna i jesteśmy rodziną zastępczą dla córki – bo idea rodzicielstwa zastępczego łączy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
Marta Zmitrukiewicz Wsparcie rodzin, działania na rzecz powstawania i rozwoju partnerstw przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu oraz rozwojowi wspólnot lokalnych i rodzin Gmina Miasto Częstochowa
Agata Warnawin Agata Warnawin – Anioł Stróż dzieci w potrzebie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
Justyna Myrcik – siostra Maria Goretti Realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie Urząd Miasta w Piekarach Śląskich
Kinga Konieczny-Pizoń Program „Aktywny Rodzic”- prowadzenie profilaktycznych warsztatów dla rodzin znajdujących się w kryzysie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Przyjaciel Rodziny 2020”

Regulamin konkursu „Przyjaciel Rodziny 2020”

III edycja – 2019 rok

Laureat Nazwa prowadzonych działań
na rzecz rodziny
Wnioskodawca
Monika Bajka Dajemy wędkę, a nie rybę!
Urząd Miasta Katowice
Danuta Lech Wsparcie rodzin w kryzysie z terenu miasta Dąbrowa Górnicza
Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej
Mariusz Wiśniewski Rybnicki Przyjaciel Rodziny Miasto Rybnik
Helena Budzanowska Wszechstronne działania na rzecz podniesienia jakości życia rodzin z występującymi niepełnosprawnościami Urząd Miasta Zabrze
Beata Wiśniewska Motywowani miłością – Rodzicielstwo Zastępcze w Gliwicach
Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Gliwicach

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”

Więcej o konkursie „Przyjaciel rodziny 2019”

Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”

II edycja – 2018 rok

Laureat Nazwa prowadzonych działań
na rzecz rodziny
Wnioskodawca
Małgorzata Mańka-Szulik Wieloaspektowość działań na rzecz rodzin zabrzańskich Forum Organizacji  Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą „RAZEM” z Zabrza
Siostra Anna Bałchan
Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej
Organizowanie  i edukacja z zakresu form kompleksowego wsparcia, które ma na celu rozwój oraz pomoc w kryzysie całemu systemowi rodzinnemu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz dzieci Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach
Lidia Zeller Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, poradnia dla rodziny, rozwój  asystentury Miasto Częstochowa i Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS w Katowicach
Kazimiera Dobosz Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa jako wsparcie dla małoletnich matek z dziećmi Miasto Gliwice
Teresa Gabryś Wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc dzieciom Miasto Rybnik

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”

Więcej o konkursie „Przyjaciel rodziny 2018”

Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2018”

I edycja – 2017 rok

W 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego po raz pierwszy ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”. Celem konkursu jest wyróżnienie maksymalnie pięciu osób fizycznych mieszkających w województwie śląskim, zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Do takich inicjatyw można zaliczyć przedsięwzięcia adresowane do konkretnych rodzin zamieszkujących w społecznościach lokalnych, jak i do rodziny jako instytucji. Kryteriami oceny wniosków są m.in.: rodzaj i liczba oraz typ uczestników, do których kierowana była inicjatywa, czas trwania prowadzonych działań, dostosowanie inicjatywy do potrzeb i problemów rodzin, skuteczność inicjatywy i pozytywne rezultaty, innowacyjność, inne rekomendacje uzyskane przez kandydata. Zwycięscy konkursu otrzymują tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.

W konkursie przyznano pięć równorzędnych nagród następującym osobom:

Laureat Nazwa prowadzonych działań
na rzecz rodziny
Wnioskodawca
ks. Bronisław Gawron Realizacja wsparcia na rzecz osób
i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie
Gmina Piekary Śląskie
Anna Kędra

Rodzina zastępcza zawodowa jako lider promowania idei rodzicielstwa zastępczego i działalności społecznej

w Stowarzyszeniu “Przyjazny dom”

Urząd Miejski
w Dąbrowie Górniczej
Jan Szulik Jan Szulik – O godność człowieka,
w trosce o rodzinę
Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
Halina Świerczek Pomoc rodzinom w żałobie po stracie bliskiego – pacjenta hospicjum Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach
Jarosław Tobiasz Potrzebujesz mnie, więc jestem Stowarzyszenie OLIGOS w Rybniku

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”

Więcej o konkursie „Przyjaciel rodziny 2017”

II. Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”

Corocznie od 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”. Celem konkursu jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Kryteriami oceny wniosków składanych przez gminy są m.in.: trwałość działań, dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb i problemów społeczności lokalnej, obszary działań na rzecz rodziny, liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć, skuteczność i rezultaty inicjatywy, wykorzystywane zasoby, zaangażowanie mieszkańców gminy w realizację inicjatywy oraz innowacyjność. Zwycięskie gminy otrzymują tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie”.

VI edycja – 2019 rok

 • I miejsce – Zabrze
 • II miejsce – Rybnik
 • III miejsce – Bobrowniki

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019”

Więcej o konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2019”

Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019”

V edycja – 2018 rok

 • I miejsce – Sosnowiec
 • II miejsce – Pawłowice
 • III miejsce – Chorzów

Do pobrania:

Dobre praktyki laureatów konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”

Więcej o konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2018”

Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”

IV edycja – 2017 rok

 • I miejsce – Mszana
 • II miejsce – Czeladź
 • III miejsce – Zabrze

Do pobrania:

Dobre praktyki Mszany

Dobre praktyki Czeladzi

Dobre praktyki Zabrza

Więcej o konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2017”

III edycja – 2016 rok

 • I miejsce – Dąbrowa Górnicza
 • II miejsce – Rybnik
 • III miejsce – Wyry

Do pobrania:

Dobre praktyki Dąbrowy Górniczej

Dobre praktyki Rybnika

Dobre praktyki Wyr

II edycja – 2015 rok

 • I miejsce – Siemianowice Śląskie
 • II miejsce – Częstochowa
 • III miejsce – Żory

Do pobrania:

Dobre praktyki Siemianowic Śląskich

Dobre praktyki Częstochowy

Dobre praktyki Żor

I edycja – 2014 rok

 • I miejsce – Sosnowiec
 • II miejsce – Łazy
 • III miejsce – Bielsko-Biała

Do pobrania:

Dobre praktyki Sosnowca

Dobre praktyki Łaz

Dobre praktyki Bielsko-Białej

Skip to content