Zostań partnerem

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do przystąpienia do Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w charakterze partnera. Udział w programie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem rodzinom wielodzietnym zniżek na produkty lub usługi.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w listopadzie 2015 roku przez TNS Polska, rodziny wielodzietne najbardziej zainteresowane są ulgami na usługi zdrowotne i edukacyjne, zniżkami na zakup odzieży, obuwia i żywności, a także niższymi opłatami za mieszkanie i jego eksploatację. Mile widziane są także ułatwienia związane z dostępem do sportu, rekreacji i wypoczynku.

Podmioty, które przystępują do programu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

  • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego rodzinie,
  • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania rodzin wielodzietnych,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności poprzez reklamę swojej firmy zamieszczoną na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl

Partnerzy otrzymują do wykorzystania tabliczkę z hasłem Tu realizujemy Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz inne materiały promocyjne.

Informacja o oferowanych zniżkach jest zamieszczana na stronie internetowej programu www.slaskiedlarodziny.pl w zakładce „Wyszukiwarka zniżek”.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej:

Wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator programu dokona oceny jego kompletności i poprawności. Następnie zainteresowany podmiot zostanie poinformowany pisemnie o przystąpieniu do programu. Jednocześnie koordynator może zwrócić się z prośbą o uzupełnienie formularza, w przypadku gdy dostrzeże braki lub uchybienia mogące utrudniać realizację programu.

Szczegółowych informacji na temat programu i sposobu dołączenia do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu – 32 730 68 51.

Skip to content