Koleje Śląskie Sp. z o.o.

Ulga 50% dla rodzica/opiekuna prawnego oraz ulga ustawowa dla dzieci i młodzieży lub ulga 30% w przypadku braku legitymacji uprawniającej do ulgi ustawowej. Oferta dotyczy przejazdu mającego miejsce od dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy od godz. 14:00 do...
Skip to content