Konkurs na skalowanie innowacji społecznej pn. „Wygrana rodzina”

2024-02-16

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Wygrana rodzina”, który organizowany jest przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Społecznej.

Konkurs skierowany jest do gmin lub ich jednostek organizacyjnych, np. ośrodków pomocy społecznej w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, które mają doświadczenie w działalności na rzecz włączenia społecznego, ewentualnie innych instytucji samorządowych.

Program „Wygrana Rodzina” to innowacyjny program, który będzie realizowany na terenach gmin, gdzie występuje koncentracja ubóstwa oraz negatywnych zjawisk, a stan ten „przenosi się” na następne pokolenia. Dotyczy pomocy w konkretnych miejscach – np. w dzielnicach i osiedlach miast. Wsparcie będzie uruchamiane tam, gdzie dotychczasowa pomoc społeczna okazała się niewystarczająca lub nieskuteczna.

Wsparcie z programu polega na kompleksowym objęciu opieką całych rodzin i środowiska, w którym one funkcjonują oraz zaangażowaniu do wsparcia lokalnej społeczności. Dzięki temu rodzina nie jest samotna w procesie zmiany, a najbliższe otoczenie towarzyszy jej w dążeniu do zmiany sytuacji życiowej i motywuje do pracy. Szczególna uwaga będzie skierowana na dzieci i młodzież, dlatego że aby skutecznie przeciwdziałać zjawisku dziedziczenia biedy, należy wyrównywać szanse pokolenia znajdującego się na dwóch pierwszych etapach życia – w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej.

Do rozdysponowania jest 40 milionów zł (maks. 3 mln na jeden projekt) z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, a wnioski o dofinansowanie można zgłaszać od 19 lutego do 5 kwietnia br.

Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/51-innowacje-spoleczne-2/

Udział w konkursie to dla gmin nie tylko szansa na realną pomoc rodzinom, które najbardziej jej potrzebują, ale też inwestycją w przyszłość. Zmniejszenie dziedziczenia ubóstwa dziś może ograniczyć wydatki na pomoc społeczną w dłuższej perspektywie.

Skip to content