Rozdano nagrody w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i „Przyjaciel rodziny 2019”

2019-10-14

W dniu 11 października b.r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się gala wręczenia nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i „Przyjaciel rodziny 2019”. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego wręczała laureatom Pani Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Towarzyszyła jej Pani Alina Nowak – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem członek Komisji Konkursowej. Wydarzenie prowadził Pan Grzegorz Baranowski – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019” było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Do powyższego konkursu aplikowało 13 gmin. W dniu 18 września b.r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2119/69/VI/2019 rozstrzygnął konkurs i wyłonił następujących laureatów:

 • I miejsce – Miasto Zabrze za inicjatywę pt. Z inkluzją na Ty – środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin;
 • II miejsce – Miasto Rybnik za inicjatywę pt. RAR – Rybnicka Akademia Rodziny;
 • III miejsce – Gmina Bobrowniki za inicjatywę pt. Aktywność, bezpieczeństwo
  i zadowolenie rodziny – siłą rozwoju społecznego gminy Bobrowniki
  .

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” było wyróżnienie pięciu osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Do powyższego konkursu aplikowało 11 wnioskodawców. W dniu 25 września 2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2189/70/VI/2019 rozstrzygnął konkurs i wyłonił następujących laureatów (pięć równorzędnych miejsc):

 • Monika Bajka za inicjatywę Dajemy wędkę, a nie rybę!, zgłoszona przez Urząd Miasta Katowice;
 • Danuta Lech za inicjatywę Wsparcie rodzin w kryzysie z terenu Miasta Dąbrowa Górnicza, zgłoszona przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej;
 • Mariusz Wiśniewski za inicjatywę Rybnicki Przyjaciel Rodziny, zgłoszony przez Miasto Rybnik;
 • Helena Budzanowska za inicjatywę Wszechstronne działania na rzecz podniesienia jakości życia rodzin z występującymi niepełnosprawnościami, zgłoszona przez Urząd Miasta Zabrze;
 • Beata Wiśniewska za inicjatywę Motywowani miłością – Rodzicielstwo Zastępcze
  w Gliwicach
  , zgłoszona przez Centrum Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny
  w Gliwicach.

Zwycięskim gminom zostały przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego
tj. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2019”. Laureaci konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” otrzymali nagrody finansowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2019”. Inicjatywy laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Uroczystość została zakończona interesującym wykładem prof. nzw.dr hab. Krzysztofa Wojcieszka z Warszawy na temat budowania i dbania o więzi w rodzinie.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod linkiem: https://rops-katowice.pl/2019/10/14/rozdano-nagrody-w-konkursach-gmina-przyjazna-rodzinie-2019-i-przyjaciel-rodziny-2019/

Skip to content