Ostatnie wolne miejsca na galę wręczenia nagród w konkursach z polityki prorodzinnej. Serdecznie zapraszamy!

2019-10-08

Informujemy, że pozostały jeszcze wolne miejsca na galę wręczenia nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2019” i „Przyjaciel rodziny 2019”.

Wydarzenie to odbędzie się w dniu 11 października 2019 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (wejście od ul. Jagiellońskiej 25 w Katowicach). Z każdej instytucji w gali może wziąć udział więcej niż jedna osoba. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają jedynie koszty dojazdu.

Celem spotkania jest promowanie osób zasłużonych dla regionalnej polityki rodzinnej oraz jednostek samorządu terytorialnego, które wdrażają najbardziej wartościowe rozwiązania na rzecz rodziny w naszym województwie. Organizowana gala będzie również okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń na temat budowania więzi we współczesnej rodzinie i zachodzących w niej przemian. Skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

W celu rejestracji prosimy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:http://rekrutacje.rops-katowice.pl/index.php/427365?newtest=Y&lang=pl

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 9 października 2019 r. lub do momentu wyczerpania się listy wolnych miejsc.

Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706.

Program gali

Skip to content