Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

2019-01-14

Od 1 stycznia 2019 roku nastały zmiany w Karta Dużej Rodziny. Obecnie przysługuje ona również rodzicom którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl)

Obecnie z karty tradycyjnej korzysta ponad 2 mln osób (1,23 mln dzieci i 870 tys. rodziców). W 2018 roku wprowadzono mobilną wersję – nowoczesne rozwiązanie, które ułatwia korzystanie z karty.

W projekcie budżetu na 2019 na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln złotych – to ponad 12 mln złotych więcej niż w roku 2018.

 

Więcej informacji pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/karta-duzej-rodziny-jak-ja-otrzymac

Skip to content