Program „Maluch +” 2019 ruszy w listopadzie

2018-10-16

Już od listopada samorządy będą mogły wnioskować o pieniądze z programu „Maluch +”. W zależności od modułu, program skierowany jest do gmin, osób fizycznych, osób prawnych (również uczelni) i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

Na program wspierający rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi rząd przeznaczy w 2019 r. 450 mln zł. Zwiększy się dofinansowanie dla samorządów, które nie mają klubów dziecięcych i żłobków, a będą chciały utworzyć takie miejsca opieki – z 20 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększy się też kwota dofinansowania dla samorządów, w których działają już instytucie opieki nad maluchami – z 20 tys. zł do 22 tys. zł.

W tym roku w całym kraju w ramach programu „Maluch +” ma powstać ok. 24 tys. miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia.

Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obecnie w kraju działa 4 729 instytucji dla maluchów oferujących 134,9 tys. miejsc opieki. W porównaniu z rokiem 2015 liczba miejsc dla maluchów jest więcej o 70% niż w roku 2015. Łącznie opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennego opiekuna objętych jest ok. 17,8% dzieci od 1. do 3. roku życia (uwzględniając dzieci pod opieką niań, wskaźnik użłobkowienia wynosi 18,9%).

Skip to content