Konkursy „Gmina przyjazna rodzinie” i „Przyjaciel rodziny” rozstrzygnięte

2018-09-26

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 września b.r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2211/288/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” i wyłonił następujących laureatów:

  • I miejsce – Miasto Sosnowiec za inicjatywę pt. Sosnowiec – grunt to rodzina
  • II miejsce – Gmina Pawłowice za inicjatywę pt. Rodzinne Pawłowice
  • III miejsce – Miasto Chorzów za inicjatywę pt. Chorzów rodzinę wprawia w ruch – rodzina Chorzów wprawia w ruch

Do powyższego konkursu aplikowało 15 gmin. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”.

W tym samym dniu Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2212/288/V/2018 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel rodziny 2018” i wyłonił następujących laureatów:

  • Pani Małgorzata Mańka-Szulik – zgłoszona przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin pod nazwą RAZEM w Zabrzu – za inicjatywę Wieloaspektowość działań na rzecz rodzin zabrzańskich
  • Siostra Anna Bałchan SMI – zgłoszona przez Stowarzyszenie PoMOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej w Katowicach – za inicjatywę Organizowanie i edukacja z zakresu form kompleksowego wsparcia, które ma na celu rozwój oraz pomoc w kryzysie całemu systemowi rodzinnemu, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet oraz dzieci
  • Pani Lidia Zeller – zgłoszona przez Miasto Częstochowa oraz Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KaFOS w Katowicach – za inicjatywę Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny, Poradnia dla rodziny, rozwój asystentury/ Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny
  • Pani Kazimiera Dobosz – zgłoszona przez Miasto Gliwice – za inicjatywę Specjalistyczna rodzina zastępcza zawodowa jako wsparcie dla małoletnich matek z dziećmi
  • Pani Teresa Gabryś – zgłoszona przez Miasto Rybnik – za inicjatywę Wspieranie i propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego oraz pomoc dzieciom

Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2018”. Wnioskodawcami w konkursie mogły być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. Do konkursu aplikowało 10 podmiotów.

Nagrody konkursowe zostaną wręczone podczas uroczystej gali, która odbędzie się w dniu 8 października b.r. na Sali Sejmu Śląskiego.

Inicjatywy laureatów obu konkursów zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Skip to content