Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej – wyniki programu

2018-08-17

Znamy wyniki tegorocznej edycji programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Na ten cel do gmin i powiatów trafi prawie 80 mln zł. Pozwoli to na zatrudnienie 3 576 asystentów rodziny oraz 1 618 koordynatorów pieczy zastępczej.

O dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny ubiegało się 2 206 (89%) gmin, natomiast o dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej starały się 373 (98%) powiaty.

W tegorocznej edycji programu realizowanego przez Ministerstwo Rodziny pn. „asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej” na zatrudnienie asystentów przyznano 53,1 mln zł. Pozwoli to na zatrudnienie 3 576 asystentów rodziny. Na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej przeznaczono 26,8 mln zł, co umożliwi zatrudnienie 1 618 koordynatorów.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców. Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą – rodziny  fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę  zastępczą  w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

Więcej informacji o konkursie i lista przyznanych dotacji: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2018/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej–na-rok-2018/

 

 

Skip to content