Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

2018-07-18

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

Zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego i powiatowego do składania zapotrzebowań na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody, na zasadach określonych w Programie i Ogłoszeniu: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-zastepcza-nad-dzieckiem/konkursy/rok-2018/program-asystent-rodziny-i-koordynator-rodzinnej-pieczy-zastepczej–na-rok-2018/

Skip to content