Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2018” otwarty

2018-06-06

W dniu 5 czerwca 2018 roku uchwałą nr 1266/262/V/2018 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił V edycję konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2018”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018” trwa od dnia ogłoszenia do 31 lipca 2018 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Gminy województwa śląskiego serdecznie zachęcamy do składania wniosków w konkursie

Dokumenty do pobrania:

  1. Uchwała
  2. Regulamin konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2018”
  3. Wniosek dla gmin

 

 

 

Skip to content