Konferencja „Rodzina w centrum uwagi”

2018-03-19

W dniu 16 marca 2018 roku w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach odbyła się konferencja pn. „Rodzina w centrum uwagi”, w której wzięła udział Pani Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Minister Rafalska mówiła o skuteczności realizowanych programów prorodzinnych i prospołecznych, wśród których największym jest program „Rodzina 500+”. Do jego efektów zalicza się zarówno wyeliminowanie ubóstwa wśród rodzin, jak i pobudzenie wzrostu urodzeń.

Minister Rafalska przypomniała, że „Rodzina 500+” to nie jedyny rządowy program społeczny. W tym roku przeznaczono np. kwotę ok. 450 mln zł. na program „Maluch+”, który ma pozwolić rodzicom małych dzieci na zabezpieczenie opieki nad nimi. Na politykę senioralną, w tym program „Senior+” przeznaczono w tym roku 80 mln zł, wobec niespełna 25 mln zł rok wcześniej.

Spotkanie było również okazją do wręczenia wyróżnień za działalność na rzecz rodziny i pieczy zastępczej dla podmiotów szczególnie mocno angażujących się w regionie w takie działania.

Przy okazji wizyty w województwie śląskim Minister Elżbieta Rafalska spotkała się także z podopiecznymi Ośrodka dla Niepełnosprawnych Najświętsze Serce Jezusa w Rudzie Śląskiej oraz odwiedziła Ośrodek Miłosierdzia Bożego w Mikołowie.

 

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem: http://www.katowice.uw.gov.pl/aktualnosci/rodzina-w-centrum-uwagi-i-w-centrum-dzialania

 

Skip to content