Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych dla matek szczególnie zasłużonych w wychowaniu dzieci

2018-02-15

Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe matkom szczególnie zasłużonym w wychowywaniu dzieci. Uroczystość odbyła się 13 lutego 2018 roku w Pałacu Prezydenckim.

Odznaczone zostały:

 

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Krystyna ŁUKANOWSKA

Mama trzynaściorga dzieci. Wychowanie dzieci łączyła z pracą w gospodarstwie rolnym oraz aktywną działalnością w Kole Gospodyń Wiejskich.

 

Grażyna NELEC

Mama szesnaściorga dzieci. Mimo licznych obowiązków jest bardzo dobrze zorganizowaną osobą, a przede wszystkim kochającą i oddaną mamą. Wraz z mężem stworzyła dużą, kochającą się rodzinę. Wychowuje dzieci w duchu wzajemnego szacunku oraz życzliwości dla innych.

 

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Irena BYLICKA

Mama ośmiorga dzieci. Wychowując dzieci, pracując zawodowo działa jednocześnie w organizacjach społecznych m.in. w Katolickiej Organizacji Kobiet, Radzie ds. Kobiet przy Episkopacie Polski, współzałożycielka Związku Dużych Rodzin 3+.

 

Bożena PIETRAS

Mama pięciorga dzieci. Pracuje społecznie na rzecz rodzin katolickich, organizatorka i aktywny członek Związku Dużych Rodzin 3+, założycielka i przewodnicząca Koła w Lublinie.

 

Maria SZKODZIŃSKA

Mama czternaściorga dzieci. Wraz z mężem wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i poszanowania dla tradycji.

 

Zdjęcia z uroczystości

Skip to content