Wręczono nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w konkursach z obszaru polityki prorodzinnej i ekonomii społecznej

2017-12-04

W dniu 1 grudnia 2017 roku w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pn.  „Rodzina jest najważniejsza…”, połączona z wręczeniem nagród w konkursach „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, „Przyjaciel rodziny 2017” oraz „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”. Otwarcia spotkania dokonała Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Konferencja skierowana była m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodzin, podmiotów ekonomii społecznej oraz Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Celem wydarzenia było promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia więzi rodzinnych. Prezentację na ten temat wygłosiła Pani dr Anna Zasada-Chorab – Zastępca Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie. Jako kolejna, wystąpiła Pani Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, która przedstawiła informację na temat realizacji w latach 2017-2020 szkoleń i innych form doskonalenia zawodowego kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Początek konferencji uświetnił występ Zespołu Regionalnego Gminy Świnna „Hajduki” z Pewli Ślemieńskiej pod kierownictwem Pani Franciszki Hujdus.

Po części merytorycznej przystąpiono do przedstawienia zwycięskich gmin i sylwetek laureatów konkursów. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego wręczyła Pani Małgorzata Ochęduszko-Ludwik – Członek Zarządu Województwa Śląskiego. Zwycięzcy otrzymali statuetki, dyplomy i nagrody rzeczowe. W imieniu zwycięskich gmin nagrody odbierali: Pan Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana (I miejsce za inicjatywę Gmina Mszana to jedna wielka rodzina), Pan Zbigniew Szaleniec – Burmistrz Miasta Czeladź (II miejsce za inicjatywę Czeladzki klimat dla rodziny) oraz Pan Jan Pawluch – Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze (III miejsce za inicjatywę Zabrze dla rodziny).

Następnie Pani Urszula Koszutska – Radna Województwa Śląskiego omówiła dokonania pięciu laureatów konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, a zostali nimi:

  • Bronisław Gawron za inicjatywę Realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie, zgłoszony przez Gminę Piekary Śląskie;
  • Pani Anna Kędra za inicjatywę Rodzina zastępcza zawodowa jako lider promowania idei rodzicielstwa zastępczego i działalności społecznej w Stowarzyszeniu “Przyjazny dom”, zgłoszona przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej;
  • Pan Jan Szulik za inicjatywę Jan Szulik – O godność człowieka, w trosce o rodzinę, zgłoszony przez Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu;
  • Pani Halina Świerczek za inicjatywę Pomoc rodzinom w żałobie po stracie bliskiego – pacjenta hospicjum, zgłoszona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach;
  • Pan Jarosław Tobiasz za inicjatywę Potrzebujesz mnie, więc jestem, zgłoszony przez Stowarzyszenie OLIGOS w Rybniku.

Pani Patrycja Rojek ze Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych przedstawiła sylwetki trzech laureatów konkursu „Przyjaciel ekonomii społecznej 2017”, a zostali nimi:

  • Jerzy Krótki, który zajął I miejsce;
  • Joanna Pietrzyba-Waszczak, która zajęła II miejsce;
  • Barbara Mizera, która zajęła III miejsce.

Ostatnia część konferencji była okazją do zaprezentowania dobrych praktyk zwycięskich gmin, które zaprezentowali: Pan Mirosław Szymanek – Wójt Gminy Mszana, Pani Jolanta Dyrka – kierownik Referatu Polityki Społecznej Urzędu Miasta Czeladź oraz Pani Czesława Winecka – Naczelnik Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Zabrze.

Laureatom konkursów jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

Skip to content