Rozstrzygnięcie konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”

2017-11-28

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2394/227/V/2017 z dnia 21 listopada 2017 roku rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”. Decyzja Zarządu podjęta została w oparciu o wyniki prac komisji konkursowej, która oceniła wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu. Pod uwagę wzięto m.in. rodzaj i liczbę oraz typ uczestników, do których kierowana była inicjatywa, czas trwania prowadzonych działań, dostosowanie inicjatywy do potrzeb i problemów rodzin, skuteczność inicjatywy i pozytywne rezultaty, innowacyjność oraz inne rekomendacje uzyskane przez kandydata. Biorąc pod uwagę powyższe, nagrody Marszałka Województwa Śląskiego (równorzędne) oraz tytuły „Przyjaciela rodziny 2017” przyznano następującym osobom:

Laureat Nazwa prowadzonych działań
na rzecz rodziny
Wnioskodawca
Ks. Bronisław Gawron Realizacja wsparcia na rzecz osób i rodzin przebywających na terenie miasta Piekary Śląskie Gmina Piekary Śląskie
Pan Jarosław Tobiasz Potrzebujesz mnie, więc jestem Stowarzyszenie OLIGOS w Rybniku
Pan Jan Szulik Jan Szulik – O godność człowieka,
w trosce o rodzinę
Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu
Pani Halina Świerczek Pomoc rodzinom w żałobie po stracie bliskiego – pacjenta hospicjum Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Jana Pawła II” w Żorach
Pani Anna Kędra Rodzina zastępcza zawodowa jako lider promowania idei rodzicielstwa zastępczego i działalności społecznejw Stowarzyszeniu “Przyjazny dom” Urząd Miejski
w Dąbrowie Górniczej

 

Ponadto do konkursu zgłoszono następujących kandydatów (kolejność wg wpływu wniosków):

 • Pana Krzysztofa Samborskiego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach;
 • Panią Bożenę Pruś przez Urząd Miasta Tychy;
 • Panią Barbarę Gawlikowską przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach;
 • Pana Stanisława Ducha przez Urząd Miasta Katowice;
 • Panią Katarzynę Jelonek przez Fundację „Nasze Dzieci” w Dąbrowie Górniczej;
 • Pana Łukasza Kolbera przez Fundację „Godne Życie” w Dąbrowie Górniczej;
 • Panią Teresę Nałudkę przez Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój;
 • Panią Halinę Kokoszkę przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu;
 • Pana Michała Gluzka przez Gminę Siemianowice Śląskie;
 • Panią Beatę Branicką przez Miasto Gliwice;
 • Panią Krystynę Jonkisz przez Stowarzyszenie Wspierania Rodziny w Bielsku-Białej;
 • Panią Ewę Domańską przez Miasto na prawach powiatu Świętochłowice;
 • Panią Elżbietę Ferenc przez Urząd Miasta Częstochowy;
 • Pana Henryka Kupkę przez Śląski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach;
 • Panią Barbarę Wojciechowską przez Powiat Wodzisławski.

 

Doceniając zaangażowanie wszystkich uczestników w podejmowanie inicjatyw na rzecz wsparcia rodziny serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy laureatom.

Skip to content