Program „Maluch +” edycja 2018″

2017-10-19

Program „Maluch+” edycja 2018 zostanie ogłoszony na przełomie października i listopada br. Informacje na temat konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej resortu www.mrpips.gov.pl Na tę edycję zostanie przeznaczonych 450 mln zł, tj. o 300 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.czyli 300 mln więcej niż w poprzednim roku.

W ramach programu będzie można uzyskać wsparcie dwóch typów działań – tworzenia nowych miejsc opieki oraz funkcjonowania miejsc opieki. W edycji na rok 2018 nacisk położony zostanie na rozwój instytucji opieki na terenach tych gmin, gdzie nie funkcjonują jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce lub dzienni opiekunowie. Gminy te mają gwarancję dofinansowania w zgłoszonej przez siebie wysokości zapotrzebowania, ale nie wyższej niż 80% wartości dla projektów o wartości do 3 mln zł.

Dzięki decyzji o znaczącym zwiększeniu środków na program, także w pozostałych gminach – tych, na terenie których są instytucje opieki – poziom dofinansowania dla tworzenia miejsc opieki również najprawdopodobniej będzie zbliżony do maksymalnego pułapu 80% wartości projektu.

Planuje się także, by w kolejnych edycjach programu „Maluch+” większe dofinansowanie przeznaczać na funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych w latach poprzednich z pomocą środków z programu. Zapewni to większe bezpieczeństwo finansowe realizowanych inwestycji powstawania, a następnie funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi najmłodszymi.

Realizację projektu z wykorzystaniem środków z programu „Maluch+” ułatwi także wydłużenie terminu zakończenia zadania, którym jest utworzenie miejsc opieki, czyli data wpisu instytucji do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub do wykazu dziennych opiekunów. Termin ten w edycji 2018 został wydłużony do 28 lutego 2019 r.

Skip to content