Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017” otwarty

2017-07-27

W dniu 25 lipca 2017 roku uchwałą nr 1489/207/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2017”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” trwa od dnia ogłoszenia do 8 września 2017 r.  Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82.

Serdecznie zachęcamy gminy do składania wniosków w konkursie.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Skip to content