Senat przyjął pakiet zmian dla rodzin

2017-07-19

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin została przyjęta przez Senat. W praktyce oznacza to korzystne dla polskich rodzin zmiany, dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny.

Ustawa jest realizacją rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” przygotowanym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską i zatwierdzonym na początku kwietnia przez rząd.

Ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

 

Ułatwienia dla rodzin

Dzięki zmianom o wiele łatwiejsze stanie się ubieganie o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowe przepisy zakładają ujednolicenie terminów składania wniosków o wszystkie te świadczenia. W tym roku wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe czy PUE ZUS. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.

 

Nowe zadanie dla wojewodów

Sprawy z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które do tej pory – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – pozostawały w gestii marszałków województw, zostaną przekazane wojewodom.

 

Więcej żłobków 

Rząd przeznaczy aż 500 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych, czyli o 350 mln zł więcej niż obecnie. Uruchomione środki będą przekazywane na powstanie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a także pozwolą na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. W efekcie rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy.

Dzięki powstaniu nowych żłobków zwiększy się również zatrudnienie w tych placówkach opieki. Ustawa wprowadza szereg ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu żłobków. Wydatnie wzrasta pewność inwestycyjna w tym zakresie przy zachowaniu wysokich standardów opieki nad dziećmi.

Co ważne, dzięki zmianom zwiększy się bezpieczeństwo dzieci w żłobkach. Więcej na ten temat:  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8971,pakiet-zmian-dla-rodzin-przyjety.html

 

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Dokument Karty Dużej Rodziny zostanie wprowadzony w formie aplikacji na smartfonie. Dzięki tej aplikacji korzystanie z Karty będzie możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika, który pozostanie w obiegu. Posiadacze Karty będą mogli korzystać z obu form alternatywnie. Ponadto nowelizacja przyznaje uprawnienia do Karty Dużej Rodziny również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Skip to content