Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 rozstrzygnięty

2017-06-23

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017.

Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 120 mln złotych.

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zestawień zapotrzebowań złożonych przez gminy i powiaty wynika, że na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny gminy złożyły wnioski ogółem na kwotę 62 751 506,97 zł a powiaty na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wnioski na kwotę 29 508 354,87 zł.

Łączna kwota  złożonych zapotrzebowań  wyniosła 92 259 861 ,84 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie zapotrzebowanych kwot:

  • 62 751 506,97 zł, co umożliwi zatrudnienie  3 695 asystentów rodziny
  • 29 508 354,87 zł, co umożliwi zatrudnienie 1 548 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 62 751 506,97 zł  sfinansowane zostanie w całości ze środków Funduszu Pracy, a zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 29 508 354,87 zł  z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 53.

Pełne wyniki dostępne tutaj.

Skip to content