Konferencja pt. „Różne oblicza miłości”

2017-06-09

W dniu 26 maja b.r. w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny odbyła się konferencja pt. „Różne oblicza miłości”, organizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Gabinet Marszałka Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób, w tym: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, kadr pomocy i integracji społecznej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny, pracownicy ośrodków adopcyjnych, partnerzy Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przedstawiciele organizacji społecznych oraz środowisk senioralnych, w tym gminnych i Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

Celem konferencji było promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z perspektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencję otworzył Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Wystąpienia na konferencji wygłosili: Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Liliana Krzywicka – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, s. Anna Bałchan – Prezes Stowarzyszenia Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, dr Maria Zrałek, prof. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz dr Andrzej Górny z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie podsumowały Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.  Ostatnim punktem programu był występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem:

https://rops-katowice.pl/2017/05/29/w-dzien-matki-w-sali-sejmu-slaskiego-odbyla-sie-konferencja-pt-rozne-oblicza-milosci/

lub

Skip to content