Program „Rodzina 500+” ma już rok

2017-03-31

Lepsza jakość życia rodzin, mniejsze ubóstwo wśród dzieci, mniej osób korzystających z pomocy społecznej, czy wreszcie wzrost urodzeń – to tylko niektóre skutki „Rodzina 500+”. Program ma już rok. 

Rok 500+ w liczbach

Wsparciem z rządowego programu „Rodzina 500 plus” do końca lutego 2017 roku objęto już ponad 3,82 mln dzieci do 18 lat. Do ponad 2,57 mln rodzin trafiło prawie 21 mld zł.

W całej Polsce programem „Rodzina 500 plus” jest objętych 55 proc. wszystkich dzieci do 18 lat. Na wsi odsetek ten wynosi 63 proc. W gminach miejskich wynosi 49 proc., a w miejsko – wiejskich 58%.

Najwięcej dzieci objętych wsparciem jest na Mazowszu (prawie 554 tys.), Śląsku (ponad 383,8 tys.) i w Wielkopolsce (ponad 379,6 tys.).

Polacy o 500+

Większość Polaków popiera program „Rodzina 500+” – w sumie 77% – jak wynika z badania CBOS opublikowanego w marcu 2017 r.

Ponad połowa badanych (52%) dobrze (w tym co dziesiąty – bardzo dobrze) ocenia politykę państwa wobec rodziny. To znacząca zmiana w porównaniu z poprzednimi badaniami, w których działania państwa wobec rodziny oceniane były jako dostateczne lub nawet niedostateczne.

Badani najczęściej zauważają pozytywny wpływ programu „Rodzina 500 plus” na budżety gospodarstw domowych z dziećmi. Wśród obserwowanych skutków programu można wymienić także poprawę relacji małżeńskich i rodzinnych (15%) oraz spędzanie większej ilości czasu z dziećmi (14% wskazań). Blisko co dziesiąty badany deklaruje, że zna osobiście kogoś, kto zdecydował się lub przyspieszył decyzję o pierwszym lub kolejnym dziecku ze względu na program.

Społeczne skutki 500+

Program przyniósł też zdecydowaną poprawę warunków materialnych rodzin. Odnotowujemy coraz mniej osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i z pomocy w postaci dożywiania – w stosunku do roku poprzedniego to 10-procentowy spadek. Chodzi o zasiłki okresowe, celowe, o dożywanie dzieci. Dzięki programowi ubóstwo ogółem zmalało o 48 proc., a ubóstwo skrajne aż o 98 proc.

W 2016 roku urodziło się o ponad 16 tys. dzieci więcej, niż w roku 2015. W tym roku wzrost liczby urodzeń powinien być jeszcze wyższy – nawet o 25 – 35 tys. Bardzo prawdopodobne, że jednym z elementów, który wpływa na wzrost urodzeń jest program „Rodzina 500+”.

Nie sprawdziły się obawy krytyków programu – nie ma mowy ani o marnotrawieniu pieniędzy przez rodziny, ani o dezaktywizacyjnym jego wpływie na rynek pracy.

Wpływ na gospodarkę

Zauważalny jest wzrost konsumpcji związany z lepszą sytuacją finansową rodzin. Podniósł się standard życia rodzin pobierających świadczenie wychowawcze, pozwalając rodzinom żyć w poczuciu większego bezpieczeństwa finansowego.

Z badań Finansowy Barometr ING wynika, że dzięki programowi rodzice mogli kupić odzież (31%), obuwie (29%) a także wyjechać na rodzinne wakacje (22%). Ważnym elementem jest edukacja: 22% badanych wydało środki na książki i pomoce naukowe, a 20% na dodatkowe zajęcia dla dzieci. Aż 17 % badanych sfinansowało dzięki programowi wycieczki i wyjazdy szkolne dla dzieci.

Z badania wynika, że 21% osób otrzymujących środki z programu 500+ zaczęło po raz pierwszy oszczędzać, a kolejne 36% odkłada teraz więcej niż wcześniej. W sumie, tylko 32% beneficjentów programu przyznaje, że wydaje wszystkie środki z 500+ na bieżąco.

Duża zmianę zauważają także samorządy. Od wprowadzenia programu w ubiegłym roku sytuacja gospodarcza na rynkach lokalnych widocznie się poprawiła.

Co dalej z „Rodzina 500+”?

Program jest na bieżąco monitorowany. We współpracy z Urzędami Wojewódzkimi przeprowadzono szczegółowy przegląd programu w regionach. Na podstawie jego wyników zostaną zaproponowane ewentualne zmiany. Pewne jest, że fundamenty „Rodzina 500+” pozostaną bez zmian: świadczenie powszechne 500 zł przyznawane na drugie i kolejne dzieci bez kryterium dochodowego do ukończenia przez nie 18 lat.

Program „Rodzina 500+” był oczekiwany przez Polaków i jest doceniany nie tylko w naszym kraju. Europejska Konfederacja Dużych Rodzin oraz jury „Walczący o Rodzinę” przyznało nam nagrody w uznaniu za działania na rzecz rodzin – dodała minister Rafalska.

Skip to content