Nowe Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu

2017-03-17

Zmodernizowane Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży w Sosnowcu to teraz największy w województwie śląskim ośrodek szpitalnego oraz ambulatoryjnego leczenia dzieci i młodzieży z problemami psychicznymi.

Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży powstało na bazie funkcjonujących do tej pory w Centrum Pediatrii w Sosnowcu poradni oraz oddziałów psychiatrycznych. Budynek rozbudowano, wyposażono go też w nowe funkcje. W skład Centrum Psychiatrii wchodzi powiększony Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego, z wyodrębnionym pododdziałem terapii zaburzeń emocjonalnych i odżywiania, Dzienny Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej, a także Poradnia Zdrowia Psychicznego.

„Ideą naszej placówki nie jest wyłącznie leczenie szpitalne” – zaznaczyła prof. Małgorzata Janas-Kozik, kierownik Centrum Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży. „Chcemy wpisywać się w światowy trend zmian w psychiatrii, zgodnie z którym ciężar leczenia przesuwa się z leczenia szpitalnego na środowiskowe. Dążymy do tego, by coraz więcej pacjentów korzystało z pobytów dziennych, porad ambulatoryjnych oraz psychoterapii, jak również mogło być leczonych w swoim rodzinnym środowisku” – dodała.

„W imieniu Zarządu Województwa Śląskiego dziękuję wszystkim, którzy stoją za tą inwestycją. To bardzo ważne i potrzebne przedsięwzięcie dla naszego województwa. Otwartemu Centrum życzę zwiększonego kontraktu i bezpieczeństwa finansowego” – powiedziała wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

W Centrum Psychiatrii leczeni są pacjenci z wszystkimi jednostkami chorobowymi występującymi u dzieci i młodzieży, z wyjątkiem terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, którą zajmują się inne, przeznaczone do tego placówki. Do Centrum trafiają pacjenci cierpiący na zaburzenia odżywiania (anoreksja i bulimia), schizofrenię, depresję, manię oraz zaburzenia neurorozwojowe.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 9 mln zł. Realizacja inwestycji była możliwa dzięki współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, który przekazał na ten cel 2,5 mln zł. W ramach tej kwoty rozbudowano część szpitalną i terapeutyczną – powiększono Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci wzbogaciła się o dodatkowy gabinet. Oddział Dzienny zyskał nowe komfortowe pomieszczenia przeznaczone do terapii.

Skip to content