Międzynarodowa konferencja pt.: „W trosce o współczesną rodzinę… – konteksty pedagogiczne i prawne”.

2017-02-22

W dniach 2- 3 marca 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej przy ul. Cieplaka 1c (Audytorium D) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt.: „W trosce o współczesną rodzinę … – konteksty pedagogiczne i prawne”.

Konferencja organizowana jest przez Wyższą Szkołę Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz Diecezję Sosnowiecką. Celem spotkania jest przedstawienie kluczowych zagadnień dotyczących funkcjonowania współczesnej rodziny i troski o tę instytucję w dwóch perspektywach – pedagogicznej i prawnej.

Perspektywa pedagogiczna pozwoli zaprezentować stan wiedzy i najnowszych badań nad rodziną. Na tej płaszczyźnie poruszone zostaną kwestie przemiany kształtu rodziny i jej mozaikowości, dysfunkcji rodziny, problemy i zagrożenia z którymi musi się zmierzyć.

Druga płaszczyzna badawcza poświęcona będzie aspektom prawnym przedstawiającym instytucje rodziny w świetle współczesnej doktryny prawnej prawa polskiego i międzynarodowego.

Szczegóły i zapisy na stronie konferencji : www.wsb.edu.pl/rodzina lub pod nr tel. 32 295 93 42.

Skip to content