Zaproszenie na konferencję „Współczesne wyzwania pracy z rodziną”, połączonej z wręczeniem nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

2016-11-24

Serdecznie zapraszamy do udziału w  konferencji „Współczesne wyzwania pracy z rodziną”, połączonej z wręczeniem nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”, której celem jest przybliżenie zagadnień związanych z prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz rodziny, a także wyróżnienie trzech gmin realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodziny.

Wydarzenie to odbędzie się 9 grudnia 2016 roku o godz. 9.30 na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (wejście od ul. Ligonia 46). Aby wziąć udział w konferencji należy do 5 grudnia b.r. wysłać formularz zgłoszeniowy. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 708 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Skip to content