Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pt. „Rodzina współczesna. Kształt, zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”

2016-10-06

W dniu 16 listopada 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 odbędzie się konferencja naukowa nt. „Rodzina współczesna. Kształt, zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”.

Celem konferencji jest przedstawienie zróżnicowania form życia rodzinnego w skali globalnej, refleksja wokół kondycji, problemów i kryzysów, jakich doświadczają współczesne rodziny oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących wsparcia instytucjonalnego. Przedmiotem konferencji będzie m.in. instytucjonalna i pozainstytucjonalna pomoc rodzinie, w tym:

  • polityka społeczna wobec wyzwań życia rodzinnego;
  • formy pomocy rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym;
  • asystent rodziny – zadania, formy, metody wsparcia;
  • praca socjalna z rodziną;
  • rodzina w programach partii politycznych;
  • efektywna polityka prorodzinna – założenia i bariery.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w niej przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych instytucji i organizacji społecznych, zajmujących się wspieraniem rodziny.

Udział w konferencji jest odpłatny, przy czym można w niej uczestniczyć w sposób czynny (z wystąpieniem i artykułem w publikacji pokonferencyjnej) oraz w sposób bierny.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszeniową (w załączeniu) do dnia 15 października 2016 roku na jeden z poniższych adresów mailowych (do pracowników Instytutu Socjologii):

  • dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz katarzyna.juszczyk@us.edu.pl – tel. 502-641-371
  • dr Grzegorz Libor grzegorz.libor@us.edu.pl
  • dr Agata Zygmunt agata.zygmunt@us.edu.pl
  • dr Andrzej Górny andrzej.gorny@us.edu.pl

 

Załączniki:

Skip to content