Przyjaciel rodziny

Konkurs „Przyjaciel Rodziny 2021” rozstrzygnięty

2021-12-08

W dniu 8 grudnia 2021 roku Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2619/295/VI/2021 rozstrzygnął konkurs „Przyjaciel Rodziny 2021” i wyłonił następujących laureatów:

  • Mariola Łukowiec za inicjatywę pt. Grupa samopomocowa dla osób współuzależnionych „A teraz ja” (liczba przyznanych punktów – 33,00 pkt),
  • Jolanta Grabowska-Markowska za inicjatywę pt. Wsparcie i opieka nad rodziną chorych na chorobę nowotworową w okresie terminalnym oraz wsparcie rodziny po śmierci chorego – działania nakierowane na rodziny, dzieci i dorosłych (liczba przyznanych punktów – 32,86 pkt),
  • Edyta Korzec za inicjatywę pt. Rodzinny Dom Dziecka (liczba przyznanych punktów – 28,29 pkt),
  • Izabela Pudełek za inicjatywę pt. Pani Iza Pudełek – Bezpieczna Przystań (liczba przyznanych punktów – 27,71 pkt),
  • Piotr Olszowski za inicjatywę pt. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym) (liczba przyznanych punktów – 27,14 pkt).

Komisja konkursowa oceniająca wnioski złożone w ramach przedsięwzięcia wzięła pod uwagę m.in. rodzaj i liczbę prowadzonych działań, adresatów inicjatywy, czas trwania prowadzonych działań, potrzeby i problemy rodzin danej społeczności lokalnej, osiągnięte rezultaty, skuteczność inicjatywy, innowacyjność oraz rekomendacje kandydata.

Laureaci otrzymają nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. nagrody finansowe, pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela Rodziny 2021”.

Inicjatywy laureatów konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Skip to content