Posiedzenie komisji konkursowej oceniającej wnioski w ramach konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”

2019-09-11

W dniu 11 września 2019 roku w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego obradowała komisja konkursowa, która oceniła wnioski złożone w ramach konkursu „Przyjaciel rodziny 2019”.

Wśród 11 wniosków, które wpłynęły do ROPS znalazły się następujące inicjatywy:

Beata Wiśniewska Motywowani miłością – Rodzicielstwo Zastępcze
w Gliwicach
Wojciech Kulawiak Wieloaspektowe wsparcie osób i rodzin potrzebujących pomocy
Maria Solik W rodzinie bezpieczniej
Teresa Sidorkiewicz Wsparcie rodzin poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze i edukacyjne realizowane
w placówkach wsparcia dziennego oraz profilaktyczne w zakresie zdrowia fizycznego
i psychicznego
Helena Budzanowska Wszechstronne działania na rzecz podniesienia jakości życia rodzin z występującymi niepełnosprawnościami
Mariusz Wiśniewski Rybnicki Przyjaciel Rodziny
Danuta Lech Wsparcie rodzin w kryzysie z terenu miasta Dąbrowa Górnicza
Małgorzata Ratajczak Wspieranie dzieci przebywających w pieczy zastępczej, rodzin potrzebujących pomocy
i przeżywających trudności w opiece nad dziećmi, a także pomoc i wsparcie dla pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej
Magdalena Badora Promyk szczęścia – działania na rzecz rodzin
z terenu gminy Konopiska
Monika Bajka Dajemy wędkę, a nie rybę!
Barbara Ludwig Zindywidualizowana i spersonalizowana pomoc rodzinom w zaspakajaniu potrzeb materialnych
w tym opieka nad osobami zależnymi

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2019” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody finansowe, pamiątkowe dyplomy i statuetki oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2019”.

Skip to content