Zapraszamy na konferencję pt. „Rodzina-wartość, która łączy”

2018-05-09

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Rodzina – wartość, która łączy”, organizowanej w ramach XI Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina – radość miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 28 maja 2018 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).

Celem spotkania jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia oraz roli więzi rodzinnych w rodzinach naturalnych, zastępczych i adopcyjnych. Konferencja skierowana jest do m.in. do przedstawicieli gmin i powiatów, kadr pomocy i integracji społecznej, pracowników systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, a także organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 21 maja b.r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej:

O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Skip to content