Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”

2017-05-09

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”, która organizowana jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina źródłem miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).  Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z perspektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 19 maja b.r. wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Załączniki:

Program konferencji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA – LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

 

Skip to content