pranie grafika ozdobna


Zostań partnerem

Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,  organizacje pozarządowe oraz inne zainteresowane podmioty do przystąpienia do Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” w charakterze partnera. Udział w programie wiąże się z nieodpłatnym przyznaniem rodzinom wielodzietnym zniżek na produkty lub usługi.

Jak wynika z badań przeprowadzonych w listopadzie 2015 roku przez TNS Polska, rodziny wielodzietne najbardziej zainteresowane są ulgami na usługi zdrowotne i edukacyjne, zniżkami na zakup odzieży, obuwia i żywności, a także niższymi opłatami za mieszkanie i jego eksploatację. Mile widziane są także ułatwienia związane z dostępem do sportu, rekreacji i wypoczynku.

Podmioty, które przystępują do programu uzyskują wyjątkową szansę, aby:

  • podkreślić swój wizerunek jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego rodzinie,
  • stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania rodzin wielodzietnych,
  • pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności poprzez reklamę swojej firmy zamieszczoną na stronie internetowej slaskiedlarodziny.pl

Partnerzy otrzymują do wykorzystania tabliczkę z hasłem Tu realizujemy Program pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” oraz inne materiały promocyjne.

Informacja o oferowanych zniżkach jest zamieszczana na stronie internetowej programu www.slaskiedlarodziny.pl w zakładce „Wyszukiwarka zniżek”.

Podmioty zainteresowane przystąpieniem do Programu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego poniżej:

a następnie o przesłanie go w wersji elektronicznej na adres kgaluszka@rops-katowice.pl