pranie grafika ozdobna


Kontakt

Program „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” koordynuje:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice

Tel. 32 730 68 68

Fax 32 730 68 71

rops-katowice.pl

Głównym realizatorem programu jest Województwo Śląskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. centrala +48 (32) 20 78 888

slaskie.pl