pranie grafika ozdobna


Dobre praktyki

Corocznie od 2014 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Gmina przyjazna rodzinie”. Celem konkursu jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Kryteriami oceny wniosków składanych przez gminy są m.in.: trwałość działań, dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb i problemów społeczności lokalnej, obszary działań na rzecz rodziny, liczba i rodzaj organizowanych przedsięwzięć, skuteczność i rezultaty inicjatywy, wykorzystywane zasoby, zaangażowanie mieszkańców gminy w realizację inicjatywy oraz innowacyjność. Zwycięskie gminy otrzymują tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie”.