pranie grafika ozdobna


Wyniki konkursu MALUCH+ 2017

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w tym roku na utworzenie i utrzymanie miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów 151 mln zł. Dzięki temu powstanie ok. 12 tys. nowych miejsc opieki, a prawie 43 tys. otrzyma dofinansowanie do funkcjonowania.

Tegoroczny Program „MALUCH plus“ składał się z czterech modułów. Moduł pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły tak, jak gminy, pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Nowością był moduł 4 skierowany do podmiotów niegminnych, w ramach którego można było ubiegać się o dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki, a nie tylko – jak dotychczas – do funkcjonowania miejsc. Od początku funkcjonowania programu, czyli od 2011 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło na wsparcie rozwoju miejsc opieki nad najmłodszymi ponad 774,4 mln zł.

Szczegóły zamieszczono pod linkiem: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8594,wyniki-konkursu-maluch-2017.html

„Książnica Polska” Sp. z o.o. kolejnym partnerem Programu

Do Programu „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączył nowy partner – Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „Książnica Polska” Sp. z o.o., który zaoferował 10% zniżki na podręczniki szkolne oraz 15% zniżki na pozostałe artykuły szkolne i wszystkie pozostałe w księgarni VICTORIA w Zabrzu.

Partnerowi serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. Jednocześnie zachęcamy kolejne firmy/instytucje do zaoferowania rodzinom wielodzietnym zniżek lub dodatkowych uprawnień. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Wybrano partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny

Organizacja pozarządowa Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” została wybrana w konkursie przez ministerstwo rodziny na partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR). Ma to przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.

Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane w MRPiPS 24 stycznia, przez minister Elżbietę Rafalską i prezes Związku Dużych Rodzin Joannę Krupską.

Na konieczność zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny wskazywała Najwyższa Izba Kontroli. Podkreślono ograniczoną skuteczność Karty ze względu na brak firm odpowiadających potrzebom rodzin wielodzietnych i małe zróżnicowanie terytorialne partnerów. Dostęp do zniżek w ramach Karty Dużej Rodziny jest zróżnicowany w skali kraju. Szczególnie brakuje podmiotów oferujących produkty i usługi pochłaniających większość budżetu domowego, czyli firm z branży żywności, odzieży i obuwia, edukacji i zdrowia.

Charakterystyczna jest koncentracja partnerów Karty Dużej Rodziny w większych miastach i niska dostępność w małych miejscowościach i na wsi. To powoduje, że część jej użytkowników ma ograniczoną możliwość korzystania z niej. Chcemy to zmienić. Karta Dużej Rodziny musi realnie odpowiadać na potrzeby rodzin wielodzietnych. Dzięki programowi „Rodzina 500 plus” rodziny mogą częściej korzystać z Karty. Teraz musimy zadbać o różnorodność partnerów Karty oraz ich większą dostępność dla rodzin – powiedziała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Dotychczas pozyskiwaniem firm do Karty Dużej Rodziny zajmowały się urzędy wojewódzkie. Pozyskały one ponad 1,6 tys. partnerów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym. Najwięcej umów zawarto w województwie mazowieckim, małopolskim, śląskim oraz kujawsko-pomorskim.

Pogotowie „Niebieska Linia” czynne całodobowo

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” rozszerzyło swoją działalność. Obecnie Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie pracuje przez całą dobę. Zmianie uległ także numer telefonu – aktualny numer to 800 120 002.

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” jest placówką prowadzoną przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Można skontaktować się z nimi telefonicznie oraz e-mailowo. Oferuje pomoc psychologiczną i prawną osobom doznającym przemocy i  świadkom przemocy w rodzinie. Podejmuje również działania polegające na kontakcie z lokalnymi instytucjami w celu udzielenia pomocy osobom, które tego potrzebują oraz interwencje wobec osób skazanych za przestępstwo z użyciem przemocy i/lub groźby karalnej wobec osoby najbliżej. Prowadzi także konsultacje dla specjalistów – osób, które w pracy zawodowej spotykają się z problematyką przemocy w rodzinie.

Pełna informacja o ofercie

 

Program pn. „Śląskie dla rodziny- Karta Dużej Rodziny” ma kolejnych partnerów

Informujemy, że w ostatnim kwartale 2016 roku w gronie partnerów Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” znaleźli się:

 • „Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Bytomiu
 • Vision Optical TM Tomasz Muszczak w Sosnowcu
 • MALWA-SOL Sp. z o.o. w Katowicach
 • Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. w Tychach
 • Spółdzielnia Socjalna MINERWA w Wieprzu
 • Salon Optyczny Nasze Okulary w Bytomiu
 • Ostrowska Danuta Kino CZAR w Wodzisławiu Śląskim
 • Gabinet Stomatologiczny DREAM DENT w Chorzowie
 • Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Agathum Monika Strach w Częstochowie
 • Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Katowice o/Pyrzowice

Szczegółowe informacje o zniżkach oferowanych przez powyższych partnerów można znaleźć na stronie głównej programu www.slaskiedlarodziny.pl w zakładce Wyszukiwarka zniżek

Nowopozyskanym Partnerom serdecznie dziękujemy za podjęcie współpracy. Jednocześnie zachęcamy kolejne podmioty prywatne/instytucje do zaangażowania się w w/w inicjatywę. Więcej informacji dostępnych jest pod numerem telefonu 32 730 68 82.

Nowe otwarcie Karty Dużej Rodziny

Lepsze pozyskiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny, zwiększenie liczby firm w programie – zarówno dużych jak i lokalnych, ułatwienie korzystania z Karty w mniejszych miejscowościach i na wsi – te zmiany czekają program Karta Dużej Rodziny w przyszłym roku.

Ministerstwo Rodziny ogłosiło konkurs na pozyskanie partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny. Szczegóły o konkursie zamieszczono pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-wylonienie-organizacji-pozyskujacej-partnerow-karty-duzej-rodziny/

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe prowadzące działalność na rzecz rodzin wielodzietnych.

Kartę Dużej Rodziny ma już 1,7 mln osób. W programie uczestniczy około 1,5 tys. firm i instytucji, oferujących zniżki w prawie 13 tys. miejsc w całej Polsce. Baza partnerów Karty Dużej Rodziny dostępna jest pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny

Planowane jest uruchomienie specjalnej aplikacji mobilnej „KDR na smartfonie”, dzięki której, aby skorzystać ze zniżki wystarczy pokazać kartę w telefonie. Karta plastikowa nie będzie już niezbędna. Dodatkowo, dzięki funkcji geolokalizacji posiadacz karty będzie mógł łatwo i szybko sprawdzić w telefonie, gdzie w pobliżu może skorzystać ze zniżek oraz zapoznać się z ofertą partnerów Karty Dużej Rodziny.

Konferencja „Współczesne wyzwania pracy z rodziną” połączona z wręczeniem nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

W dniu 9 grudnia 2016 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. „Współczesne wyzwania pracy z rodziną” połączona z wręczeniem nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”.

Celem konferencji było przybliżenie zagadnień związanych z prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz rodziny, a także nagrodzenie laureatów konkursu – trzech gmin realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie.

Wydarzenie otworzył Grzegorz Wolnik – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego. Następnie Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego przedstawiła założenia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2016”.

Kluczowym punktem wydarzenia było nagrodzenie zwycięskich gmin. Nagrody w imieniu Marszałka Województwa Śląskiego wręczyli Przewodniczący Grzegorz Wolnik oraz Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego.

 • Miasto Dąbrowa Górnicza, zdobywca I miejsca, zostało wyróżnione za inicjatywę pt. System działań prorodzinnych „Dąbrowa Górnicza przyjazna rodzinie”. Nagrodę odebrała Iwona Krupa – Zastępca Prezydenta Dąbrowy Górniczej.
 • Miasto Rybnik, zdobywca II miejsca, zostało wyróżnione za inicjatywę pt. Rybnik – miasto wspierające rodziny. Nagrodę odebrał Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Rybnika.
 • Gmina Wyry, zdobywca III miejsca, została wyróżniona za przedsięwzięcie pt. Inicjatywy przyjazne rodzinom zamieszkującym gminę Wyry. Nagrodę odebrała Barbara Prasoł – Wójt Gminy Wyry.

Czytaj więcej

Zaproszenie na konferencję „Współczesne wyzwania pracy z rodziną”, połączonej z wręczeniem nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”

Serdecznie zapraszamy do udziału w  konferencji „Współczesne wyzwania pracy z rodziną”, połączonej z wręczeniem nagród Marszałka Województwa Śląskiego w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2016”, której celem jest przybliżenie zagadnień związanych z prowadzeniem pracy socjalnej na rzecz rodziny, a także wyróżnienie trzech gmin realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych działających na rzecz rodziny.

Wydarzenie to odbędzie się 9 grudnia 2016 roku o godz. 9.30 na Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (wejście od ul. Ligonia 46). Aby wziąć udział w konferencji należy do 5 grudnia b.r. wysłać formularz zgłoszeniowy. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 708 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Zaproszenie do udziału w konferencji naukowej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego pt. „Rodzina współczesna. Kształt, zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”

W dniu 16 listopada 2016 roku na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 odbędzie się konferencja naukowa nt. „Rodzina współczesna. Kształt, zagrożenia, problemy, perspektywy rozwoju i pomocy”.

Celem konferencji jest przedstawienie zróżnicowania form życia rodzinnego w skali globalnej, refleksja wokół kondycji, problemów i kryzysów, jakich doświadczają współczesne rodziny oraz wypracowanie rekomendacji dotyczących wsparcia instytucjonalnego. Przedmiotem konferencji będzie m.in. instytucjonalna i pozainstytucjonalna pomoc rodzinie, w tym:

 • polityka społeczna wobec wyzwań życia rodzinnego;
 • formy pomocy rodzinie w ujęciu interdyscyplinarnym;
 • asystent rodziny – zadania, formy, metody wsparcia;
 • praca socjalna z rodziną;
 • rodzina w programach partii politycznych;
 • efektywna polityka prorodzinna – założenia i bariery.

W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w niej przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz innych instytucji i organizacji społecznych, zajmujących się wspieraniem rodziny.

Udział w konferencji jest odpłatny, przy czym można w niej uczestniczyć w sposób czynny (z wystąpieniem i artykułem w publikacji pokonferencyjnej) oraz w sposób bierny.

Aby wziąć udział w konferencji należy wypełnić i przesłać kartę zgłoszeniową (w załączeniu) do dnia 15 października 2016 roku na jeden z poniższych adresów mailowych (do pracowników Instytutu Socjologii):

 • dr Katarzyna Juszczyk-Frelkiewicz katarzyna.juszczyk@us.edu.pl – tel. 502-641-371
 • dr Grzegorz Libor grzegorz.libor@us.edu.pl
 • dr Agata Zygmunt agata.zygmunt@us.edu.pl
 • dr Andrzej Górny andrzej.gorny@us.edu.pl

 

Załączniki: