pranie grafika ozdobna


Wciąż trwa nabór do konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”

Przypominamy, że w dniu 1 sierpnia 2017 roku uchwałą nr 1553/208/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nowy konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminna/ powiatowa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego; organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – osoby wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” trwa od dnia ogłoszenia do 15 września 2017 r.  Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706, na stronie internetowej ROPS lub pod adresem: http://slaskiedlarodziny.pl/2017/08/03/zapraszamy-do-udzialu-w-nowym-konkursie-przyjaciel-rodziny-2017-2/

Zachęcamy uprawnione podmioty do składania wniosków w konkursie.

Regulamin konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”

Wniosek

Uchwała antysmogowa dla Śląskiego

Od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego zaczną obowiązywać nowe przepisy antysmogowe. Od tego też czasu nie będzie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20 proc.

Uchwała obowiązuje także wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Wedle przyjętych zapisów w takim przypadku muszą być to kotły minimum klasy 5. Założono trzy daty graniczne wymiany starych kotłów w zależności od długości lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić na klasę 5 do końca 2021 roku. Ci, którzy użytkują kotły od 5-10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 roku, a użytkownicy najmłodszych kotłów mają czas do końca 2025 roku. Na rynku są stosowane również kotły klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do roku 2016 wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłuża się do końca roku 2027. Co istotne, każdy, kto buduje nowy dom i zamierza ogrzewać go węglem lub drewnem, ma obowiązek zainstalować kocioł klasy 5. Ta regulacja będzie miała zastosowanie już od 1 września 2017 roku.

Więcej informacji na temat uchwały antysmogowej można znaleźć w serwisie internetowym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod adresem: powietrze.slaskie.pl.

 

Infografika antysmogowa_1

Infografika antysmogowa_2

 

Wciąż trwa nabór do Konkursów „Przyjaciel rodziny 2017” i „Gmina przyjazna rodzinie 2017”

Przypominamy o wciąż trwających konkursach „Przyjaciel rodziny 2017” i „Gmina przyjazna rodzinie 2017” ogłoszonych przez Zarząd Województwa Śląskiego. Zachęcamy uprawnione podmioty do udziału w konkursach.

 

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017”

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2017”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” trwa od dnia ogłoszenia do 8 września 2017 r.  Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Załączniki:

 

Konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – osoby wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” trwa od dnia ogłoszenia do 15 września 2017 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.

Załączniki:

Więcej zniżek dla rodzin

Od 1 sierpnia 2017 r. do końca lipca 2018 r. – przez cały rok – dla wszystkich beneficjentów Karty Dużej Rodziny sieć sklepów Lidl oferować będzie specjalne rabaty na szczególnie ważne dla rodzin grupy asortymentowe.  Posiadacze Karty Dużej Rodziny otrzymają:

1) stały rabat 10% rabatu na warzywa, owoce, pieczywo („chrupiące z pieca”), chemię gospodarczą marki W5 oraz żywność w słoiczkach dla dzieci marki Baby Food przez cały czas obowiązywania oferty od 01.08.2017 r. do 31.07.2018 r.;

2) ponadto rabat w wysokości 10% na następujące grupy produktów, zmienne co dwa miesiące w następującej kolejności: – sierpień – wrzesień 2017 – marka Pilos (nabiał), marka Saguaro (wody), – październik – listopad 2017 – marka Pikok (wędliny), marka Crownfield (płatki śniadaniowe), – grudzień 2017- styczeń 2018 – marka Solevita (soki), marka Cien (kosmetyki), – luty – marzec 2018 – marka Kuchnia Lidla (przyprawy, kasze, mąki), marka Saguaro (wody), – kwiecień – maj 2018 – marka Crownfield (płatki śniadaniowe), Makarony, – czerwiec – lipiec 2018 – marka Cien (kosmetyki), marka Solevita (soki);

3) Rabaty nie sumują się z innymi promocjami;

4) Promocja objęte są wszystkie sklepy Lidl.

 

Do programu w lipcu dołączyła także firma Komex, która udziela zniżek w sklepach 5-10-15:

10% rabatu na cały asortyment marek własnych Komex S.A., w tym 5.10.15., Lincoln&Sharks, Max&Mia. Rabatem KDR objęte są wyłącznie towary w regularnych cenach (pierwsza cena produktu na metce). Rabat nie łączy się z promocjami/przecenami/wyprzedażami/akcjami specjalnymi np. Noc Zakupów czy rabatem dla uczestników programu lojalnościowego Klub 5.10.15. lub podobnego. Oferta dotyczy sklepów stacjonarnych na terenie Polski. Powyższa zniżka nie dotyczy sklepów wyprzedażowych Komex S.A. (tzw. Outlety) oraz sklepu internetowego www.51015kids.eu.

Kolejni partnerzy programu

Informujemy, że do Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączyli kolejni przedsiębiorcy:

 • Piano Expert Tomasz Jachowicz w Bielsku-Białej, który zaproponował 10% zniżki przy zakupie nowych lub używanych pianin, fortepianów oraz akcesoriów oraz 5% zniżki na usługi strojenia i naprawy instrumentów. Zniżka nie dotyczy transportu instrumentów oraz dojazdu serwisanta. Z ulg można skorzystać w Bielsku-Białej przy ul. Rafowej 27 oraz na stronie internetowej www.pianoexpert.pl

oraz

 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych, który zaoferował rabat 3 zł zniżki od każdego zakupionego biletu wstępu ulgowego i pełnopłatnego do Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego „Żabka” w Łaziskach Górnych, przy ulicy Sportowej 1.

Serdecznie dziękujemy Partnerom za zaangażowanie. Chętne firmy/instytucje zapraszamy do współpracy oraz kontakt pod numerem telefonu: 32 730 68 82.

Konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017” otwarty

W dniu 25 lipca 2017 roku uchwałą nr 1489/207/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Gmina przyjazna rodzinie 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” jest wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie. Zwycięskim gminom zostaną przyznane nagrody Marszałka Województwa Śląskiego t.j. pamiątkowe statuetki i dyplomy oraz tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2017”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez gminy zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – trzy gminy wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” trwa od dnia ogłoszenia do 8 września 2017 r.  Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82.

Serdecznie zachęcamy gminy do składania wniosków w konkursie.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania

Wnioski o 500+ na nowy okres już od 1 sierpnia

Okresy zasiłkowe
Prawo do zasiłków ustala się na okresy zasiłkowe. W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku (jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres był dłuższy – rozpoczął się 1 kwietnia 2016 r. i potrwa do 30 września 2017 r.). Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Należy więc pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

W razie złożenia wniosku o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy do 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do 31 października. Jeśli wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik i listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od października do grudnia następuje do dnia 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 do 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiące od listopada do stycznia następuje do dnia 31 stycznia. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. Gdy wniosek zostanie złożony w okresie od 1 września do 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad i grudzień następuje do dnia 31 grudnia.Gdy wniosek o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy zostanie złożony w okresie od 1 listopada do 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

 

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze?
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona  wdanej gminie (np. centrum świadczeń), właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub listownie. Jednak Ci, którzy chcą ubiegać się o świadczenia wychowawcze bez wychodzenia z domu, mogą to zrobić online. Mają do wyboru aż 4 kanały. Wśród nich: ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną, PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.

Podobne udogodnienia obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Wnioski o te świadczenia można składać osobiście, listownie lub przez internet. W tym ostatnim przypadku zainteresowani mają do dyspozycji Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej. Wnioski w wersji tradycyjnej udostępnia w swojej siedzibie lub na stronie internetowej podmiot realizujący świadczenia w danej gminie (urząd miasta/gminy, OPS lub centrum świadczeń).

Podkreślenia wymaga, że aby otrzymać świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego, do wniosku należy dołączyć odpowiednie, zależne od indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Warto również zaznaczyć, że – w myśl nowych przepisów – począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski o wszystkie te świadczenia drogą elektroniczną już w lipcu.

Senat przyjął pakiet zmian dla rodzin

Ustawa o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin została przyjęta przez Senat. W praktyce oznacza to korzystne dla polskich rodzin zmiany, dotyczące programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, opieki żłobkowej oraz Karty Dużej Rodziny.

Ustawa jest realizacją rekomendacji zawartych w „Przeglądzie systemu wsparcia rodzin” przygotowanym przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbietę Rafalską i zatwierdzonym na początku kwietnia przez rząd.

Ustawa trafi do podpisu Prezydenta RP.

 

Ułatwienia dla rodzin

Dzięki zmianom o wiele łatwiejsze stanie się ubieganie o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Nowe przepisy zakładają ujednolicenie terminów składania wniosków o wszystkie te świadczenia. W tym roku wnioski będą przyjmowane od 1 sierpnia. Dotyczy to wniosków składanych osobiście lub listownie, jak i tych, które zostaną przesłane drogą elektroniczną za pomocą przyjaznych użytkownikowi narzędzi udostępnionych na ministerialnym portalu „Empatia”, a także poprzez systemy bankowe czy PUE ZUS. Co więcej, począwszy od 2018 roku zainteresowani będą mogli składać wnioski drogą elektroniczną już w lipcu.

 

Nowe zadanie dla wojewodów

Sprawy z zakresu unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, które do tej pory – jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – pozostawały w gestii marszałków województw, zostaną przekazane wojewodom.

 

Więcej żłobków 

Rząd przeznaczy aż 500 mln złotych rocznie na miejsca opieki dla najmłodszych, czyli o 350 mln zł więcej niż obecnie. Uruchomione środki będą przekazywane na powstanie nowych miejsc opieki nad dziećmi, a także pozwolą na obniżenie opłat ponoszonych przez rodziców. W efekcie rodzice będą mogli powrócić na rynek pracy.

Dzięki powstaniu nowych żłobków zwiększy się również zatrudnienie w tych placówkach opieki. Ustawa wprowadza szereg ułatwień w zakładaniu i prowadzeniu żłobków. Wydatnie wzrasta pewność inwestycyjna w tym zakresie przy zachowaniu wysokich standardów opieki nad dziećmi.

Co ważne, dzięki zmianom zwiększy się bezpieczeństwo dzieci w żłobkach. Więcej na ten temat:  http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/swiadczenia-rodzinne/art,8971,pakiet-zmian-dla-rodzin-przyjety.html

 

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny będzie dostosowana do najnowszych rozwiązań technologii cyfrowej. Dokument Karty Dużej Rodziny zostanie wprowadzony w formie aplikacji na smartfonie. Dzięki tej aplikacji korzystanie z Karty będzie możliwe od razu po jej przyznaniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, bez konieczności oczekiwania na wydruk plastikowego nośnika, który pozostanie w obiegu. Posiadacze Karty będą mogli korzystać z obu form alternatywnie. Ponadto nowelizacja przyznaje uprawnienia do Karty Dużej Rodziny również tym rodzicom, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.

Impreza plenerowa „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego”

W piątek 23 czerwca 2017 r. zapraszamy do Parku Śląskiego w Chorzowie na imprezę plenerową „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego”, organizowaną we współpracy z Fundacją Park Śląski. Impreza potrwa do godz. 18:00.

Liczne atrakcje dla mieszkańców – zarówno dzieci, jak i dorosłych, w szczególności seniorów, zlokalizowane będą przy Alei Głównej Parku Śląskiego (teren przy budynku „Bratek” – wejście/wjazd od ul. Chorzowskiej, nieopodal przystanku tramwajowego oraz podziemnego przejścia dla pieszych od strony Osiedla 1000-lecia).

Najmłodszych zapraszamy do STREFY ZABAW, gdzie czekają na nich różne atrakcje:

 • dmuchańce (zjeżdżalnia i zamek)
 • zajęcia plastyczne i ruchowe
 • malowanie twarzy
 • tworzenie zwierząt z balonów
 • zabawy z chustą animacyjną
 • wspólne puszczanie dużych baniek mydlanych
 • słodkie upominki.

Dla dorosłych dostępna będzie STREFA NAMIOT, a w niej m.in.: porady dotyczące aktywności fizycznej, zdrowego odżywiania,  kosmetyki, opieki nad zwierzętami, a także wyroby i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej z województwa śląskiego.

Impreza plenerowa „Od Juniora do Seniora – ekonomia społeczna dla każdego” kończy Tydzień Ekonomii Społecznej organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w dniach od 19 do 23 czerwca 2017 roku w ramach projektu pn. „Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.

Impreza plenerowa w Parku Śląskim to nie jedyne wydarzenie zaplanowane na piątek, które przybliży mieszkańcom regionu ideę ekonomii społecznej. Zapraszamy również do Mikołowa na Dzień Aktywności Społecznej. Jego głównym organizatorem jest Mikołowskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Wydarzenie łączy Festiwal Organizacji Pozarządowych, Twoje Miasto-Twój Głos: punkt informacyjny Budżetu Obywatelskiego i Dzień Otwarty Miejskiego Domu Kultury. W organizację Dnia Aktywności Społecznej zaangażowały się lokalne organizacje pozarządowe, samorząd, podmioty ekonomii społecznej i lokalni przedsiębiorcy. Wszystkie organizacje prezentujące swoją działalność będą miały do dyspozycji drewniany domek wystawowy na mikołowskim rynku. Szczegółowe informacje są zamieszczone tutaj.

Ponadto 23 czerwca 2017 r. w Gliwicach, przy ul. Studziennej 6 (siedziba Gliwickiego Centrum Organizacji Pozarządowych) odbędzie się spotkanie warsztatowe dla organizacji pozarządowych z województwa śląskiego, prowadzone przez członków i zastępców Komitetów Monitorujących RPO i PO WER. Jego tematem przewodnim będą bariery i problemy z wdrażaniem EFS w kontekście ekonomii społecznej oraz działalności ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne tutaj.

Zapraszamy do udziału!

Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017 rozstrzygnięty

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnął Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017.

Na realizację Programu zabezpieczono kwotę do 120 mln złotych.

Z przesłanych przez Urzędy Wojewódzkie zbiorczych zestawień zapotrzebowań złożonych przez gminy i powiaty wynika, że na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny gminy złożyły wnioski ogółem na kwotę 62 751 506,97 zł a powiaty na zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej wnioski na kwotę 29 508 354,87 zł.

Łączna kwota  złożonych zapotrzebowań  wyniosła 92 259 861 ,84 zł.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał środki finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego na poziomie zapotrzebowanych kwot:

 • 62 751 506,97 zł, co umożliwi zatrudnienie  3 695 asystentów rodziny
 • 29 508 354,87 zł, co umożliwi zatrudnienie 1 548 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej

Zatrudnienie asystentów rodziny w kwocie 62 751 506,97 zł  sfinansowane zostanie w całości ze środków Funduszu Pracy, a zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w kwocie 29 508 354,87 zł  z rezerwy celowej budżetu państwa, poz. 53.

Pełne wyniki dostępne tutaj.

Program „MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna

„MALUCH plus” 2017 – edycja specjalna „Za życiem” to program wspierający rozwój i dostępność żłobków i klubów dziecięcych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu na działania skierowane do dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki. Łącznie do rozdysponowania jest 15 mln zł.

Termin składania ofert w ramach wszystkich modułów upływa 3 lipca 2017 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program skierowany jest tylko do gmin.

Na co można otrzymać dotację?

 • Moduł 1– utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki;
 • Moduł 2 – dostosowanie istniejących miejsc w instytucjach opieki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki (z wyłączeniem miejsc utworzonych z programu MALUCH plus 2017);
 • Moduł 3 – zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci z grupy docelowej (dotyczy miejsc utworzonych lub przystosowanych do potrzeb dzieci z grupy docelowej ze środków edycji specjalnej Programu lub z innych źródeł finansowania niezależnie od czasu, w którym miejsca te zostały utworzone lub przystosowane).

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty. Formularze ofert dostępne są pod linkiem. Formularz oferty można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Oferty w formie papierowej można składać osobiście lub nadsyłać pocztą z dopiskiem na kopercie „Oferta na konkurs MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem” do właściwego – ze względu na położenie gminy, na terenie której prowadzona jest lub będzie instytucja opieki – urzędu wojewódzkiego.

Oferty w formie elektronicznej złożone za pośrednictwem platformy ePUAP, z wykorzystaniem profilu zaufanego albo za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym należy przesyłać na konto urzędu wojewódzkiego, wpisując w temacie np. dla modułu 1: „Oferta MALUCH plus 2017 – edycja specjalna Za życiem moduł 1 – nazwa_gminy_której_ dotyczy_oferta”, (zasady składania ofert opisane są w pkt. 8 Programu).

Formularz oferty musi spełniać wymagania formalne, m.in. musi być złożony w terminie i być kompletnie wypełniony. Do oferty należy dołączyć wymagane przez właściwy urząd wojewódzki załączniki.

Wszystkie informacje można znaleźć w treści Programu.

Nowi partnerzy programu

Informujemy, że do Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączyli kolejni przedsiębiorcy:

 • Centrum Ekspertyz Grafologicznych Anita Iwanek w Żywcu, które zaproponowało 15% rabatu na pobyt we wszystkich terminach dla rodzin z dziećmi posiadających Kartę Dużej Rodziny w Ośrodku Wypoczynkowym „IGOR” w Zarzeczu przy ul. Kwiatowej 24,

oraz

 • PHU „BEST” Centrum Języków Obcych Dariusz Wiśniewski w Tychach, który zaoferował 100 zł zniżki za każdy kurs grupowy dla dzieci, młodzieży, dorosłych w jednym roku szkolnym. Ulgę można połączyć z następującymi standardowymi rabatami: 1). Rabat rodzinny – dodatkowe 50 zł/osobę (2 os. z tej samej rodziny uczęszczają na kursy w BEST), 2). Rabat za drugi język – dodatkowe 50zł/kurs (jedna osoba uczy się na dwóch różnych kursach w BEST), 3). Rabat za zapis online – dodatkowe 20 zł, 4). Rabat za polecenie – dodatkowe 30 zł.
  Ulga nie łączy się z innymi promocjami czy kuponami rabatowymi.
  Miejsca realizacji ulg:
  Główna siedziba szkoły: Tychy (43-100), ul. Kopernika 1B;
  Oddziały: 1). Czechowice-Dziedzice (43-502), ul. Kolejowa 15; 2). Bieruń (43-150), ul. Macieja 1; 3). Pszczyna (43-200), Plac Targowy 15; 4). Bielsko-Biała (43-300), ul. Cechowa 13.

Serdecznie dziękujemy Partnerom za zaangażowanie. Chętne firmy/instytucje zapraszamy do współpracy oraz kontakt pod numerem telefonu: 32 730 68 82.

Konferencja pt. „Różne oblicza miłości”

W dniu 26 maja b.r. w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny odbyła się konferencja pt. „Różne oblicza miłości”, organizowana pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Gabinet Marszałka Województwa Śląskiego, Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

W konferencji uczestniczyło ok. 150 osób, w tym: przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, kadr pomocy i integracji społecznej, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, asystenci rodziny, pracownicy ośrodków adopcyjnych, partnerzy Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przedstawiciele organizacji społecznych oraz środowisk senioralnych, w tym gminnych i Śląskiej Rady ds. Seniorów. 

Celem konferencji było promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z perspektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencję otworzył Michał Gramatyka – Wicemarszałek Województwa Śląskiego. Wystąpienia na konferencji wygłosili: Urszula Koszutska – Radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Liliana Krzywicka – Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Katowicach, s. Anna Bałchan – Prezes Stowarzyszenia Po MOC dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej, dr Maria Zrałek, prof. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu oraz dr Andrzej Górny z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie podsumowały Bożena Borowiec – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego oraz Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach.  Ostatnim punktem programu był występ solistów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Fotorelacja z wydarzenia dostępna jest pod adresem:

W Dzień Matki w Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja pt. „Różne oblicza miłości”

lub

Ogłoszenie Konkursu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

Czy znasz seniora aktywnie angażującego się w pomoc na rzecz innych? A może takiego, który jest liderem w swojej społeczności?

Jeśli tak to zgłoś go w Konkursie „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

Jego głównym celem jest wyróżnienie dwóch osób starszych – Ambasadorów Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017, którzy stanowią godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.  Laureaci konkursu uzyskają prawo do używania tytułu „Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy i/lub statuetki i/lub nagrody.

Kandydata do udziału w konkursie, po uprzednim uzyskaniu jego zgody, mogą zgłaszać:

 • jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat), w tym gminne/powiatowe jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
 • gminne rady seniorów działające w oparciu o art. 5c ustawy o samorządzie gminnym,
 • organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia),
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego (np. parafie),
 • inne podmioty, nie będące osobami fizycznymi, których organizacyjnym, statutowym celem jest prowadzenie działań na rzecz szeroko rozumianej polityki społecznej, w tym polityki senioralnej (np. uniwersytety trzeciego wieku, kluby seniora, koła gospodyń wiejskich posiadające status prawny).

Aby zgłosić kandydata należy uzupełnić załączony poniżej wniosek o przyznanie wyróżnienia. Kompletny wniosek (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w terminie do 31 sierpnia 2017 r. opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs – Ambasador/Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017” w kancelarii Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ul. Modelarskiej 10, I piętro, pok. 212, czynnej w dni powszednie w godzinach od 7.30 do 15.30 lub nadesłać listem poleconym/kurierem na ww. adres. Dodatkowo treść wniosku prosimy przesłać również w wersji edytowalnej na adres mailowy: oszewczyk@rops-katowice.pl. jednak przekazanie go w tej formie nie jest obowiązkowe i równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Zasady związane z przebiegiem konkursu i jego warunki dostępne są w Regulaminie. Bliższe informacje można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (koordynator konkursu) pod numerem telefonu 32 730 68 96.

Do pobrania:

 1. Regulamin Konkursu „Ambasador /Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”
 2. Wniosek o przyznanie wyróżnienia w konkursie „Ambasador / Ambasadorka Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017”

 

Nowi partnerzy programu

Informujemy, że do Programu pn. „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” dołączyli kolejni przedsiębiorcy:

 • Szkolak 3 s.c. Bogumiłą Salamon-Polok, Paweł Polok w Rybniku, który zaproponował 10% rabatu przy zakupach powyżej 100 zł w sklepie papierniczym Szkolak 3 w Rybniku przy ul. Kościelnej 5,

oraz

 • „Zbójnicki Szlak” Leszek Młodzianowski w Żywcu, który zaoferował:

1) 15% zniżki na zakupy w góralskim sklepie Parzenica www.parzenica.com.pl (zniżka dotyczy zakupu pamiątek regionalnych w stacjonarnym sklepie działającym przy Żywieckim Centrum Turystyki i Kultury oraz Żywieckiej Informacji Turystycznej),
2) 15% zniżki na wycieczki w regionie Beskidów organizowane przez Żywieckie Centrum Turystyki i Kultury www.zywiec.turystyka.pl,
3) 25% zniżki na usługi licencjonowanego przewodnika beskidzkiego w regionie Beskidów www.karpackigazda.pl,
4) 15% zniżki na występ naszej kapeli góralskiej Karpackie Zbóje www.karpackiezboje.pl,
5) 15% zniżki na wypożyczalnię strojów góralskich www.strojegoralskie.pl

Serdecznie dziękujemy Partnerom za zaangażowanie. Chętne firmy/instytucje zapraszamy do współpracy oraz kontakt pod numerem telefonu: 32 730 68 82.

Zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji nt. „Różne oblicza miłości”, która organizowana jest w ramach X Metropolitalnego Święta Rodziny pn. „Rodzina źródłem miłości”. Wydarzenie to odbędzie się w dniu 26 maja 2017 roku o godz. 9.30 w Sali Sejmu Śląskiego (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, wejście od ul. Ligonia 46 w Katowicach).  Konferencję honorowym patronatem objął Marszałek Województwa Śląskiego.

Celem konferencji jest promowanie rodziny w regionie jako naturalnego środowiska rozwoju oraz wymiana wiedzy i doświadczeń na temat znaczenia, a także roli więzi rodzinnych z perspektywy psychologicznej, gerontologicznej, socjologicznej i resocjalizacyjnej. Konferencja skierowana jest do kadr pomocy i integracji społecznej oraz do przedstawicieli organizacji społecznych.

Aby wziąć udział w konferencji należy do 19 maja b.r. wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej. O udziale w spotkaniu będzie decydować kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane otrzymają od nas potwierdzenie pocztą elektroniczną. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82, 692 005 706 lub mailem kgaluszka@rops-katowice.pl, dblasiak@rops-katowice.pl

Załączniki:

Program konferencji

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA – LIMIT MIEJSC WYCZERPANY

 

Śląskie dla rodziny w 2016 roku

W ubiegłym roku do programu „Śląskie dla rodziny-Karta Dużej Rodziny” włączyło się 19 nowych partnerów. Mieszkańcy naszego regionu i tak najchętniej wykorzystywali zniżki w obiektach prowadzonych przez Województwo Śląskie.

Najwięcej osób skorzystało z ulg oferowanych przez Koleje Śląskie (17 808), Śląski Ogród Zoologiczny (15 490), Śląskie Wesołe Miasteczko (15 tys.), Muzeum Zamkowe w Pszczynie (2215) oraz Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie (1985).

„Cieszy nas, że mieszkańcy tak chętnie wybierają z tej oferty propozycje przygotowane przez instytucje marszałkowskie. Dzięki takim inicjatywom jak Śląskie dla Rodziny – Karta Dużej Rodziny w wielu rozmaitych płaszczyznach mieszkańcy regionu mogą odczuć realne wsparcie” – przekonuje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Wśród cieszących się największą popularnością partnerów programu znalazł się również Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie (942 os.). Ten trend pokazuje także, jak silnie mieszkańcy regionu związani są z ofertą spędzania czasu wolnego w Parku Śląskim i korzystania z licznych atrakcji znajdujących się w jego obrębie.

Ze względu na obszar działań partnerów Karty Dużej Rodziny – największym zainteresowaniem cieszyły się oferty związane z edukacją (38,7 proc.), transportem (31,4 proc.) oraz rekreacją (26,5 proc.).

Program w obecnej formule przyjęto w maju 2015 roku uchwałą sejmiku. Jednak działania na rzecz wsparcia rodzin rozpoczęto już 2014 roku. Od 2014 roku podpisano porozumienie z 60 partnerami. Mają prawo do posługiwania się znakiem programu oraz materiałami promocyjnymi. W 2016 roku do gmin zgłosiło się 6855 rodzin z prośbą o wydanie kart. Prawie 25 proc. z nich trafiło do mieszkańców gmin wiejskich województwa. Wśród miast, w których wydano największą liczbę kart, znajdują się Katowice, Bielsko-Biała i Gliwice.

Wsparcie dla rodzin

Nawet 120 mln zł na wsparcie zatrudnienia asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Ogłoszono „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok  2017”.

Program jest adresowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego i  powiatowego, których obowiązkiem jest realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „ Za życiem”. W ramach Programu ze środków finansowych korzystać mogą również podmioty niepubliczne, które realizują zadanie pracy z rodziną lub organizatora  rodzinnej pieczy zastępczej na zlecenie samorządu.

Dofinansowaniu w ramach Programu mogą podlegać koszty wynagrodzenia asystentów rodziny oraz koordynatorów pieczy zastępczej.

Oferty należy składać w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia Programu do właściwych terytorialnie wojewodów. Szczegóły w ogłoszeniu.

Z danych na koniec grudnia 2016 r. wynika że gminy zatrudniały 3905 asystentów, a powiaty 1643 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Rolą asystenta rodziny jest wspieranie rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie, samodzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec własnych dzieci. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci. Jego głównym zadaniem jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.

Powołanie asystentów rodziny jest zadaniem własnym gminy. W latach 2012 – 2014 było zadaniem fakultatywnym, a od 2015 roku stało się zadaniem obligatoryjnym.

Asystent rodziny zgodnie z ustawą może prowadzić pracę z nie więcej niż 15 rodzinami.  Liczba rodzin będąca pod opieką asystenta rodziny winna być uzależniona od problemów w rodzinach oraz kwalifikacji i doświadczenia zawodowego asystenta rodziny. Jak wynika z danych, przeciętnie na jednego asystenta rodziny w 2016 r. przypadało 9 rodzin.

Asystentowi rodziny, zgodnie z ustawą „Za życiem”, przypisana została funkcja koordynatora w zakresie kompleksowego wsparcia  kobiety w ciąży oraz jej rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem kobiety w ciąży powikłanej lub kobiety rodzącej dziecko, u którego zdiagnozowano w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. To ważne z punktu widzenia profilaktyki społecznej i pomocy rodzinie nowe zadanie czyni z asystenta rodziny ważne ogniwo w systemie powszechnego wsparcia rodzin w wychowaniu dzieci.

Podobną do asystenta rodziny rolę w systemie wspierania rodziny i pieczy zastępczej pełni  koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Obejmuje on – na wniosek osób sprawujących pieczę zastępczą –  rodziny  fachowym wsparciem. To właśnie koordynator pomaga osobom sprawującym  pieczę  zastępczą  w wypełnianiu ich codziennej niełatwej misji wychowywania dzieci powierzonych im przez sąd rodzinny.

W 2016 r. pod opieką 1643 koordynatorów znalazło się 27 150 rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Od 1 stycznia 2015 r. wszystkie formy rodzinnej pieczy zastępczej są obowiązkowo objęte, na ich wniosek, opieką koordynatora.