Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu

Udzielenie zniżek dotyczących opłat związanych z udziałem w zajęciach rekreacyjno-sportowych organizowanych na basenie ZSOMS (proponowana cena biletu wstępu dla każdego dziecka z rodziny wielodzietnej 4 zł).