Koleje Śląskie Sp. z o.o.


ul. Raciborska 58
Katowice ( 40-074 )

Oferta:

Ulga 50% dla rodzica/opiekuna prawnego oraz ulga ustawowa dla dzieci i młodzieży lub ulga 30% w przypadku braku legitymacji uprawniającej do ulgi ustawowej. Oferta dotyczy przejazdu mającego miejsce od dnia poprzedzającego dzień wolny od pracy od godz. 14:00 do ostatniego dnia wolnego od pracy do godz. 24:00, na przejazdy jednorazowe, wyłącznie w terminie ważności określonym na bilecie.

We wszystkich pociągach KŚ przewidzianych w rozkładzie jazdy, z wyjątkiem, w których ma zastosowanie taryfa specjalna oraz pociągów o charakterze komercyjnym.

Odwiedź stronę internetową partnera -